Chefer

Hledám varianty 'chefer' [ chefer ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 26:32...z něj rod šechemský, Šemid a z něj rod šemidskýChefer a z něj rod cheferský. Celofchad, syn Cheferův,...
1. Královská 4:10...spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru...
1. Letopisů 11:36... syn Šachara Hararského; Elifal, syn UrůvChefer Mekeratský; Achiáš Pelonský; Checro Karmelský;...

Slova obsahující chefer: chefer (3) chefera (2) cheferova (1) cheferovy (1) cheferský (1) cheferu (3) cheferův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |