Chebera

Hledám varianty 'chebera' [ chebera ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 46:17... Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela. To jsou potomci Zilpy, kterou Lában...
Soudců 4:17...zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a domem Kenijce...
Soudců 5:24...Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi ženami ve stanech! Požádal o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |