Chešbon

Hledám varianty 'chešbon' [ chešbon ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 21:26...se v nich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnicChešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval...
Numeri 32:3...a vůdcům obce: "Atarot, Dibon, Jaezer, NimraChešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin...
Numeri 32:37...pro ovce a kozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména...
Jozue 13:17...onoho údolí; dále celá náhorní rovina u MedebyChešbon i všechna města na náhorní rovině: Dibon,...
Jozue 21:39...a tato města s jejich pastvinami: MachanajimChešbon a Jaezer - celkem čtyři města. Merariho synům,...
1. Letopisů 6:66...Gádova dostali Rámot v Gileádu, MachanajimChešbon a Jaezer s jejich pastvinami. Synové Isacharovi:...
Izaiáš 15:4...jen samé kvílení; slzy se valí po tváříchChešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do Jahcy....

Slova obsahující chešbon: chešbon (7) chešbone (2) chešbonské (1) chešbonského (2) chešbonskému (2) chešbonský (2) chešbonu (22)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |