Chazaelem

Hledám varianty 'chazaelem' [ chazaelem ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 8:29... když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel...
2. Královská 9:14...vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram vrátil do Jizreelu, aby se...
2. Královská 9:15...se léčil z ran, které v boji s aramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli opravdu...
2. Letopisů 22:5...Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili. Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se...
2. Letopisů 22:6... když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš, syn Jehoramův, pak přijel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |