Chazael

Hledám varianty 'chazael' [ chazael ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Královská 8:9... Vyptej se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary -...
2. Královská 8:11...jeho tvář se ani nepohnula, z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš,...
2. Královská 8:12...rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš...
2. Královská 8:13...rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?"...
2. Královská 8:14...jako krále nad Aramem," odpověděl mu ElíšaChazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho...
2. Královská 8:15...a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády...
2. Královská 10:32... Hospodin v době začal Izrael ořezávatChazael na zaútočil po celé hranici východně od Jordánu....
2. Královská 12:18...to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael...
2. Královská 13:22... ožil a postavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády....
2. Královská 13:24...je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Královská 13:25... synu Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci Joachazovi. Jehoaš ho...

Slova obsahující chazael: chazael (13) chazaela (3) chazaelem (5) chazaelovi (3) chazaelův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |