Chavíly

Hledám varianty 'chavíly' [ chavíly ]. Nalezeny 2 verše.
Genesis 25:18...ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii)...
1. Samuel 15:7... Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |