Chasason tamaru

Hledám varianty 'chasason tamaru' [ chasason | tamaru (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 14:6a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaru.
Genesis 14:7...kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlícíChasason-tamaru. Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a...
2. Letopisů 20:1Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsou v Chasason-tamaru!" (To je En-gedi.)
2. Letopisů 20:2...břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsouChasason-tamaru!" (To je En-gedi.) Jošafat se bál a rozhodl...

Slova obsahující chasason tamaru: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |