Charošet hagojimu

Hledám varianty 'charošet hagojimu' [ charošet | hagojimu ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 4:1Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu.
Soudců 4:2... Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlilCharošet-hagojimu. Synové Izraele volali k Hospodinu,...
Soudců 4:12Když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon.
Soudců 4:13... syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, povolalCharošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných...
Soudců 4:15Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný.
Soudců 4:16...Barák pronásledoval ty vozy a vojsko Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče;...

Slova obsahující charošet hagojimu: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |