Chanun

Hledám varianty 'chanun' [ chanun ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 10:1...amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu...
2. Samuel 10:4...a proslídili město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu...
1. Letopisů 19:4... aby prohledali, podvrátili a proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha...
Nehemiáš 3:13...jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili...
Nehemiáš 3:30...za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a Chanun, šestý syn Calafův. Za ním opravoval Mešulam, syn...

Slova obsahující chanun: chanun (5) chanunem (1) chanunovi (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |