Chananiho

Hledám varianty 'chananiho' [ chananiho ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 16:1...hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo:...
1. Královská 16:7...začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti...
2. Letopisů 19:2...v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses...
2. Letopisů 20:34... do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy izraelských králů....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |