Chamora

Hledám varianty 'chamora' [ chamora ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 33:19...vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh...
Genesis 34:2...ji uviděl kníže země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s - znásilnil ji. Přilnul...
Genesis 34:4...s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel,...
Genesis 34:24... kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo...
Genesis 34:26...pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu...
Jozue 24:32...Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v dědictví Josefových synů. Také...
Soudců 9:28...tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak ...
Skutky 7:16...Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova otce Chamora. Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |