Chaldejců

Hledám varianty 'chaldejců' [ chaldejců ]. Nalezeno 10 veršù.
Izaiáš 43:14...kohosi a srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců bude úpění! jsem Hospodin, váš Svatý,...
Jeremiáš 50:1...skrze proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu zvěst, zvedněte...
Jeremiáš 50:8...svých otců.' Utečte z Babylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před ovcemi! Hle, ...
Jeremiáš 50:25... Hospodin, Pán zástupů, totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky,...
Jeremiáš 50:45...rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich...
Jeremiáš 51:4...celé to vojsko vyhlaďte jako proklaté! v zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně ranění leží v...
Jeremiáš 51:54...nářek z Babylonu, hluk hrozné zkázy ze země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon! Umlčuje všechen jeho...
Ezechiel 12:13...v síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale neuvidí a zemře v . Všechny, kdo...
Ezechiel 23:14...uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně rudé obrazy Chaldejců. Byli přepásaní na bedrech, zdobné turbany na...
Skutky 7:4...do země, kterou ti ukážu.' Tehdy odešel ze země Chaldejců a usadil se v Cháranu. Když pak jeho otec zemřel,...

Slova obsahující chaldejců: chaldejců (10) chaldejcům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |