Chacoru

Hledám varianty 'chacoru' [ chacoru ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 11:13...sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi...
Jozue 12:19... král Šáronu jeden, král Madonu jeden, král Chacoru jeden, král Šimron-meronu jeden, král Achšafu...
Soudců 4:2...kanaánskému králi Jabínovi, který vládlChacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v...
2. Samuel 13:23...Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na...
Nehemiáš 11:33...Anatotu, Nobu, Ananji, v Chacoru, Rámě, Gitajimu, v Chadidu, Ceboimu, Nebalatu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |