Chíram

Hledám varianty 'chíram' [ chíram ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 5:11...více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s nímChíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým...
1. Královská 5:15...poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel...
1. Královská 5:21...u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a...
1. Královská 5:24...a postaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo...
1. Královská 9:11...jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu...
1. Královská 9:12...i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přálChíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu...
1. Královská 9:14...kraj dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic).  Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč...
1. Královská 9:27...Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvoChíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích...
1. Letopisů 14:1...požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl.  Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým...
2. Letopisů 2:10...000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal:...
2. Letopisů 8:2...uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobu...
2. Letopisů 8:18...a Eilatu na mořském pobřeží v edomské zemiChíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho...

Slova obsahující chíram: chíram (13) chírama (1) chíramem (1) chíramova (1) chíramovi (6) chíramovo (1) chíramovými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |