Cháranu

Hledám varianty 'cháranu' [ cháranu ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 11:31...Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let a zemřel v...
Genesis 11:32... usadili se tam. Terach žil 205 let a zemřelCháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země,...
Genesis 12:4...řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešelCháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou...
Genesis 12:5...majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získaliCháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do...
Genesis 27:43...vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost...
Genesis 28:10... Jákob odešel z Beer-šeby a vydal seCháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc,...
Genesis 29:4... Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?"...
Skutky 7:2...ještě v Mezopotámii, předtím než se usadilCháranu, ukázal se mu Bůh slávy a řekl mu: ‚Odejdi ze své...
Skutky 7:4...' Tehdy odešel ze země Chaldejců a usadil seCháranu. Když pak jeho otec zemřel, Bůh ho odtud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |