Celofchadovy

Hledám varianty 'celofchadovy' [ celofchadovy ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 27:7...Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl...
Numeri 36:10...izraelských kmenů bude spjat se svým dědictvím." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin...
Numeri 36:11...přesně tak, jak Hospodin přikázal MojžíšoviCelofchadovy dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |