Cebojim

Hledám varianty 'cebojim' [ cebojim ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 10:19... ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, AdmuCebojim k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů,...
Genesis 14:2...Gomory, Šineábovi, králi Admy, Šemeberovi, králi Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili...
Genesis 14:8...v Chasason-tamaru. Králové Sodomy, Gomory, AdmyCebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v...
Deuteronomium 29:22...přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, AdmaCebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny...
Ozeáš 11:8...jak s Admou naložím? Zachovám se k tobě jakoCebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |