Cítíš

Hledám varianty 'cítíš' [ cítit (4) cítíš (1) cítím (2) cítily (1) cítili (2) cítila (1) cítil (5) cítí (4) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 35:21...Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli...
Exodus 35:26...a šarlatovou látku a kment. Všechny ženy, které cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srst. Předáci...
Exodus 36:2... jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k práci a dát se do ....
1. Samuel 16:23...bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilocítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni...
1. Samuel 23:21...to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte...
1. Samuel 25:36... Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako králcítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu do rozednění...
2. Samuel 13:15... začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k  cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím...
Job 14:22... nedozví se ani, zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." ...
Žalmy 13:3...Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude...
Žalmy 145:9...velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" , Hospodine, všechna...
Přísloví 12:10...se důležitě a nemít na chleba. Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné. Kdo...
Izaiáš 47:10... navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí." Svou...
Jeremiáš 14:19...a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhlCítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se...
Jeremiáš 31:20...promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutí. Slituji se nad ním, jistěže se slituji!...
Daniel 3:27... ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď...
Ozeáš 8:10...pohany, je teď ale shromáždím, aby brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim tolik...
Lukáš 8:46...Ježíš ale opakoval: "Někdo se musel dotknoutCítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to...
1. Korintským 16:10...vám přijde Timoteus, postarejte se, se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím...
Filipským 1:8... Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužímcítím k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše...
Židům 4:15...vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |