Cíba

Hledám varianty 'cíba' [ cíba ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 9:2...přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal...
2. Samuel 9:3...Jonatanův syn, chromý na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna...
2. Samuel 9:4...Machira, syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna...
2. Samuel 9:10...tvého pána, bude vždy jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synů a dvacet služebníků.) "Tvůj služebník...
2. Samuel 9:11...udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu jako jeden...
2. Samuel 16:1...David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich...
2. Samuel 16:2..."Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro mládence a víno je k...
2. Samuel 16:3...se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království...
2. Samuel 16:4...král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David...
2. Samuel 19:18... Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |