Blázniví

Hledám varianty 'blázniví' [ blázniví (1) bláznivému (1) bláznivé (1) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Korintským 1:21...se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají...
1. Korintským 1:27... mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil...
Galatským 3:1...v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně.  Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |