Bichriho

Hledám varianty 'bichriho' [ bichriho ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 20:1...jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co máme...
2. Samuel 20:2...tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli...
2. Samuel 20:6... David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi...
2. Samuel 20:7...Vytáhli z Jeruzaléma a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když...
2. Samuel 20:10...se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem...
2. Samuel 20:13...všichni za Joábem a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny po...
2. Samuel 20:21...Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho,...
2. Samuel 20:22...moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |