Bezpečně

Hledám varianty 'bezpečně' [ bezpečně ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 78:53...ovce, jako stádo je v poušti provázel. Vodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody...
Žalmy 122:7... vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj...
Přísloví 3:23...tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlíBezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat...
Ezechiel 28:26...dal svému služebníku Jákobovi. Budou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v...
Zachariáš 14:11... nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny...
Skutky 5:23... Vrátili se tedy s hlášením: "Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když jsme...
Skutky 23:24...dvě stě lehkooděnců. Přiveďte mezky pro Pavlabezpečně ho dopravte k prokurátoru Felixovi." Potom napsal...

Slova obsahující bezpečně: bezpečně (7) bezpečnější (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |