Betlémského

Hledám varianty 'betlémského' [ betlémští (1) betlémskému (1) betlémského (5) betlémské (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 16:1...Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za...
1. Samuel 16:18...mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je...
1. Samuel 17:58...zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův...
2. Samuel 21:19...válka s Filištíny, tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo...
2. Samuel 23:15...zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z  betlémské studny u brány." A tak se ta trojice hrdinů...
2. Samuel 23:16...do filištínského tábora a navážila vodubetlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten...
2. Samuel 23:24...patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda Betlémského; Šama Charodský; Elika...
1. Letopisů 2:54...Corejští a Eštaolští. Synové Salmovi jsouBetlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina...
1. Letopisů 11:17...zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z  betlémské studny u brány." A tak se ta Trojice probila do...
1. Letopisů 11:18...do filištínského tábora a navážila vodubetlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten...
1. Letopisů 11:26...byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského; Šamot Charodský; Chelec...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |