Betanii

Hledám varianty 'betanii' [ betanii ]. Nalezeno 6 veršù.
Matouš 26:6...lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl JežíšBetanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k...
Marek 11:1... Když se přiblížili k Jeruzalému - k BetfagéBetanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a...
Marek 14:3...lidmi nevypuklo povstání." Když pak byl JežíšBetanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s...
Lukáš 19:29...k Jeruzalému. Když se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých...
Lukáš 24:50...oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal...
Jan 1:28...ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se staloBetanii za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |