Bet mila

Hledám varianty 'bet mila' [ bet (188) | milo (7) mila (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 9:5Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se schoval. Všichni měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila se potom shromáždili a šli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále.
Soudců 9:6...se schoval. Všichni měšťané Šechemu i všichniBet-mila se potom shromáždili a šli k dubu u šechemského...
Soudců 9:19Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on se raduje z vás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťany i Bet-milo! vyšlehne oheň z Šechemských i z Bet-mila a sežehne Abimelecha!"
Soudců 9:20...vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťanyBet-milo! Ať vyšlehne oheň z Šechemských i z Bet-mila a...
2. Královská 12:20Ostatní Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily.
2. Královská 12:21...spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili,...

Slova obsahující bet mila: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) | krmila (1) mila (3) milalaj (1) nakrmila (1) oznámila (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |