Bet elem

Hledám varianty 'bet elem' [ bet (188) | elem ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 12:7Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno.
Genesis 12:8...ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem...
Genesis 13:2(Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,
Genesis 13:3...) A šel po svých starých cestách od Negevu Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem
Jozue 8:8 se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu.
Jozue 8:9...se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal...
Jozue 8:11Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města.
Jozue 8:12...asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy...
Soudců 4:4V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských horách a Izraelci si k přicházeli pro rozhodnutí.
Soudců 4:5... Sedávala pod Debořinou palmou mezi RámouBet-elem v Efraimských horách a Izraelci si k přicházeli...

Slova obsahující bet elem: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) | achitofelem (1) čelem (5) danielem (1) elem (5) chazaelem (5) chelema (1) izmaelem (1) izraelem (103) jehielem (1) jechielem (1) jizreelem (1) majitelem (1) manželem (7) mešelemiáš (1) mešelemiášovi (1) mešelemiášových (1) mešelemiášův (1) mstitelem (3) natanaelem (1) nepřítelem (8) obnovitelem (1) ortelem (2) plnitelem (1) popelem (9) přítelem (8) ručitelem (1) samuelem (9) spasitelem (1) stavitelem (3) stvořitelem (3) šekelem (14) šelem (3) šelemiáš (3) šelemiáše (2) šelemiášova (1) šelemiášovi (2) šelemiášův (2) tabelem (1) telem (2) tofelem (1) tunelem (1) učitelem (1) uzielem (1) velitelem (32) vykupitelem (1) zerubábelem (3) zvěstovatelem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |