Bet choronu

Hledám varianty 'bet choronu' [ bet (188) | choronu ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 16:2a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na západ k území Jafletejců po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu moři.
Jozue 16:3...na západ k území Jafletejců po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu...
Jozue 16:4Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu.
Jozue 16:5...vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na...
Jozue 18:12Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu.
Jozue 18:13...hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu
Jozue 18:14...směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim...
1. Samuel 13:17Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí směrem k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim.
1. Samuel 13:18...v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směremBet-choronu a třetí směrem k poušti, ke srázu nad údolím...

Slova obsahující bet choronu: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |