Bet choron

Hledám varianty 'bet choron' [ bet (188) | choron ]. Nalezeno 12 veršù.
Jozue 21:21dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami: Gezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři města.
Jozue 21:22...tato města s jejich pastvinami: Gezer, KibcaimBet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali...
1. Královská 9:16(egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron,
1. Královská 9:17...proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v judské zemi...
1. Letopisů 6:52V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam, Bet-choron,
1. Letopisů 6:53...útočištné město Šechem a dále Gezer, JokmeamBet-choron, Ajalon a Gat-rimon s jejich pastvinami...
1. Letopisů 7:23Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru.
1. Letopisů 7:24... Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru. Jeho synové byli Refach a Rešef;...
2. Letopisů 8:4Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami a závorami;
2. Letopisů 8:5...města skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami a závorami;...
2. Letopisů 25:12Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti.
2. Letopisů 25:13... mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatel a pobrali...

Slova obsahující bet choron: bašebet (1) bet (188) betanie (6) betanii (6) betel (1) betelskému (2) betelský (2) betelských (1) betelskými (1) beten (1) betfagé (3) bethesda (1) betlém (6) betléma (24) betléme (2) betlémě (8) betlémské (4) betlémského (5) betlémskému (1) betlémští (1) betlému (1) betonim (1) betsaida (1) betsaidě (1) betsaido (2) betsaidy (3) betšanské (1) betšemešského (2) betuel (2) betuela (4) betuele (2) betuelovi (1) betuelu (1) betul (1) gibeton (4) gibetonu (2) hřbet (2) hřbetě (1) hřbetech (1) hřbety (2) šabetaj (2) tebet (1) | choron (6) choronaim (4) choronské (1) choronského (1) choronskému (1) choronský (2) choronu (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |