Berovi

Hledám varianty 'berovi' [ beru (3) berovi (1) bere (16) ber (2) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 14:2...Kedor-laomer a král národů Tidal válčili proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi,...
Genesis 27:13...na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen ...
Numeri 18:2...se svými syny sloužit před Stanem svědectvíber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého...
1. Samuel 2:8...povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim...
2. Samuel 23:7...takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových...
2. Královská 5:7...své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím...
Žalmy 76:13...okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního...
Žalmy 113:7...zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi...
Přísloví 31:19... její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou...
Izaiáš 41:13... Neboť Hospodin jsem tvůj Bůh, který  bere za ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!"...
Izaiáš 44:12... aby se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy...
Izaiáš 51:22...Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hleberu ti z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého...
Jeremiáš 38:4...králi: " ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu...
Pláč 3:21... duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru si, toto je mojí nadějí: Hospodinova láska nepomíjí,...
Ezechiel 24:5... krásná plecka. Naplň ho nejlepšími porcemiber nejvybranější jehněčí. Naskládej pod něj polena a pak...
Micheáš 2:4...- můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám...
Marek 4:15...tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satanbere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje...
Lukáš 6:29...bije do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo prosí,...
Lukáš 6:30... Každému, kdo prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak,...
Lukáš 8:12...jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábelbere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti...
Lukáš 9:23...někdo jít za mnou, se zřekne sám sebebere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si...
Lukáš 16:18...a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk,...

Slova obsahující berovi: berovi (1) heberovi (2) šemeberovi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |