Beránkovu

Hledám varianty 'beránkovu' [ beránkův (1) beránkových (1) beránkovu (2) beránkovi (3) beránkově (2) beránkova (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Zjevení 5:13...v nich, jsem slyšel volat: "Sedícímu na trůnuBeránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!" A...
Zjevení 7:10...náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců...
Zjevení 14:4...ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny BohuBeránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady...
Zjevení 15:3...zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože...
Zjevení 19:7...jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo dáno, aby...
Zjevení 19:9...mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou pozvániBeránkově svatební večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží...
Zjevení 21:9...ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu." Odnesl v Duchu na velikou a vysokou horu a...
Zjevení 21:14...měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou...
Zjevení 21:27...ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsániBeránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou...
Zjevení 22:1...života, jasnou jako křišťál, tekoucí z BožíhoBeránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou...
Zjevení 22:3...žádné prokletí. V tom městě bude stát BožíBeránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |