Beorův

Hledám varianty 'beorův' [ beorův ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 36:32...Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela...
Numeri 24:3...pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž...
Numeri 24:15...pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž...
1. Letopisů 1:43...předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela...
Micheáš 6:5...moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si, co se stalo od Šitimu po Gilgal, abys...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |