Benjamínské

Hledám varianty 'benjamínské' [ benjamínské ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 19:14...měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházelibenjamínské Gibeji, slunce zapadalo, a tak odbočili, aby...
Soudců 20:4..."Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané ale tu noc napadli....
Soudců 21:16...s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženyBenjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti,...
1. Samuel 13:2...a v betelských horách a tisíc s Jonatanembenjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan...
2. Samuel 23:29...Cheled, syn Baany Netofského; Itaj, syn Ribajebenjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; Hidaj od potoka...
1. Letopisů 11:31...Cheled, syn Baany Netofského; Itaj, syn Ribajebenjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; Churaj od potoka...
2. Letopisů 15:8...se a odstranil ohavnosti z celé judskébenjamínské země i z měst, která zabral v Efraimských...
Jeremiáš 20:2...Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur...
Jeremiáš 37:13...vypořádal své dědictví. Jen co však vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem...
Jeremiáš 38:7... Habešan Ebed-melech. Král právě zasedalBenjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláce a...
Zachariáš 14:10...zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány tam, kde stávala stará brána, k bráně...

Slova obsahující benjamínské: benjamínské (11) benjamínského (1) benjamínském (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |