Benjamínova

Hledám varianty 'benjamínova' [ benjamínova ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 43:34...Nechal jim podávat čestné porce ze svého stoluBenjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech...
Ester 2:5... syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kišova z pokolení Benjamínova. Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhován z...
Ezechiel 48:24... na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle Benjamínova území bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:32...500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500...
Skutky 13:21... Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl...
Římanům 11:1...jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal....
Filipským 3:5...obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |