Benjamínových

Hledám varianty 'benjamínových' [ benjamínových ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 2:22...počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojsko o...
Numeri 7:60... syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla...
Jozue 18:20...tvoří hranici Jordán. Toto je dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi...
Jozue 18:28...- celkem čtrnáct měst s osadami. To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na...
2. Samuel 4:2...byli to synové Rimona Beerotského ze synů Benjamínových. Také Beerot se totiž počítá k Benjamínovi;...
1. Letopisů 9:3...svých původních měst. Někteří ze synů JudovýchBenjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet...
1. Letopisů 9:7... Jejich příbuzných bylo celkem 690. Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše,...
Nehemiáš 11:7...v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešulama, syna Joedova, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |