Benjamínek

Hledám varianty 'benjamínek' [ benjamínek (1) benjamínci (17) ]. Nalezeno 18 veršù.
Soudců 1:21... a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spoluBenjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to...
Soudců 19:16...bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). Když se rozhlédl, uviděl na městském...
Soudců 20:3...Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta...
Soudců 20:13... je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout....
Soudců 20:21...před Gibeou šikovali k bitvě proti BenjamínoviBenjamínci vyrazili z Gibeje a pobili toho dne 22 000...
Soudců 20:31...se před Gibejí jako dvakrát předtímBenjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako...
Soudců 20:32... "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, je...
Soudců 20:34...přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký bojBenjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin...
Soudců 20:39...stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo asi...
Soudců 20:40...bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmuBenjamínci se otočili a hle - z města stoupá k nebi dým...
Soudců 20:41...oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali...
Soudců 21:1...přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před...
Soudců 21:23...jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak to Benjamínci udělali. Každý si z veselice odvedl manželku,...
1. Samuel 9:1... syna Bechoratova, syna Afiachova. Byl to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul,...
1. Samuel 9:21...rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je...
1. Samuel 22:7...jeho služebníci stáli před ním. "PoslouchejteBenjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním....
2. Samuel 3:19...ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvilBenjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše...
1. Letopisů 8:40...dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |