Benjamínce

Hledám varianty 'benjamínce' [ benjamínce ]. Nalezeno 5 veršù.
Soudců 3:15... vzbudil jim zachránce. Byl to levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar...
Soudců 20:24...nim.") A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje...
Soudců 20:43... a tak je pobíjeli z obou stran. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je pronásledovali na východ od...
2. Samuel 20:1... Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co...
1. Královská 2:8... Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna GerovaBenjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |