Benjamínců

Hledám varianty 'benjamínců' [ benjamínců ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 20:44...od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se...
2. Samuel 2:15...tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti...
2. Samuel 2:31...vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a...
2. Letopisů 14:7...000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích štítem a lukem, samé statečné...

Slova obsahující benjamínců: benjamínců (4) benjamíncům (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |