Benajáše

Hledám varianty 'benajáše' [ benajáše ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 1:10...královské dvořany z kmene Juda. Proroka NátanaBenajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna...
1. Královská 1:26..., tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jojadova, ba ani tvého služebníka Šalomouna...
1. Královská 1:32..."Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka NátanaBenajáše, syna Jojadova." Když přišli ke králi, řekl jim:...
1. Královská 1:44... Poslal s ním kněze Sádoka, proroka NátanaBenajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů a Pléťanů....
1. Královská 2:25...zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara...
1. Královská 2:29...stánku a že je u oltáře. Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš...
1. Královská 2:35... Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a knězem namísto Abiatara...
1. Letopisů 15:18... Jaaziela, Šemiramota, Jechiela, Uniho, EliabaBenajáše, Maasejáše, Matitiáše, Elifleáše, Miknejáše,...
2. Letopisů 31:13... Jozabada, Eliela, Jismachiáše, MachataBenajáše. Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |