Beer šebě

Hledám varianty 'beer šebě' [ beeru (1) beera (3) beer (36) | šebě ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 21:31(A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země.
Genesis 21:32...si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupiliBeer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s...
Genesis 21:33...Píkolem do filištínské země. Abraham zasadilBeer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného...
Genesis 22:18a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě.
Genesis 22:19...vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době...
1. Samuel 8:1Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě.
1. Samuel 8:2...se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudciBeer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o...
1. Letopisů 4:27Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu,
1. Letopisů 4:28...nerozmnožily tolik jako synové Judovi. BydleliBeer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, v Bilze, Ecemu, Toladu...
Nehemiáš 11:26v Ješuovi, Moladě, Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebě a jejích vesnicích,
Nehemiáš 11:27...Ješuovi, Moladě, Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebě a jejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekoně a jejích...

Slova obsahující beer šebě: beer (36) beera (3) beerího (1) beerot (3) beerotského (3) beerotský (2) beerotští (1) beerotu (2) beeršebskou (1) beeru (1) | jošebě (2) šebě (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |