Becaleela

Hledám varianty 'becaleela' [ becaleela ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 31:2...k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil...
Exodus 35:30...Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil...
Exodus 36:2... jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkem,...
1. Letopisů 2:20...porodila Chura. Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |