Baruchovi

Hledám varianty 'baruchovi' [ baruchovi ]. Nalezeno 9 veršù.
Jeremiáš 32:12...spolu s jeho nezapečetěným opisem jsem ho předal Baruchovi, synu Neriáše, syna Machsejášova. Učinil jsem to...
Jeremiáš 32:13...na strážním nádvoří. V jejich přítomnosti jsem Baruchovi uložil: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 32:16...i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal Baruchovi, synu Neriášovu, modlil jsem se k Hospodinu: "Ach...
Jeremiáš 36:5...Baruch ta slova zapsal do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu....
Jeremiáš 36:14... syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna Kušiho,  Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z...
Jeremiáš 36:16... vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak...
Jeremiáš 36:19...se s Jeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy svitek...
Jeremiáš 36:32..." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi, synu Neriášovu. Ten do něj zapsal, jak mu...
Jeremiáš 45:1..." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvilBaruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |