Baruch

Hledám varianty 'baruch' [ baruch ]. Nalezeno 11 veršù.
Nehemiáš 3:20...od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu...
Nehemiáš 10:7... Meremot, Obadiáš, Daniel, GinetonBaruch, Mešulam, Abiáš, Mijamin...
Jeremiáš 36:4...jejich hříchy a zločiny." Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna Neriášova, a nadiktoval mu všechno, co mu...
Jeremiáš 36:8...tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem!" Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 36:10...měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše,...
Jeremiáš 36:13... Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z oné knihy. Všichni velmoži tedy...
Jeremiáš 36:14... syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna Kušiho,  Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z...
Jeremiáš 36:15...za nimi. "Posaď se a přečti nám to," vyzvali hoBaruch jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova,...
Jeremiáš 36:18...sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a jsem je zapisoval inkoustem do knihy." "Běžte...
Jeremiáš 36:27... Poté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je Jeremiáš diktoval, dostal Jeremiáš...
Jeremiáš 43:3...bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babyloňanů,...

Slova obsahující baruch: baruch (11) barucha (4) baruchovi (9) baruchu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |