Barákem

Hledám varianty 'barákem' [ baráku (1) barákovi (2) barákem (3) baráka (2) barák (7) ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 4:6...k přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a vyzvala...
Soudců 4:8...zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li...
Soudců 4:9...do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešlaBarákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma....
Soudců 4:10...Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000...
Soudců 4:12... což je u Kedeše. Když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, povolal z...
Soudců 4:14...své vojsko k potoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal...
Soudců 4:15...Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko...
Soudců 4:16... Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k Charošet-hagojimu...
Soudců 4:22... se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se...
Soudců 5:1...úplně zničili. Onoho dne zpívala DeboraBarák, syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedou v...
Soudců 5:12... Deboro, vzhůru, vzhůru, píseň pěj! PovstaňBaráku, synu Abinoamův, chop se zajatců! Zbytek vznešených...
Soudců 5:15...z Isachara při Deboře byli, Isachar drželBarákem, když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V...
1. Samuel 12:11...tobě!' Hospodin tedy posílal Jerub-baalaBaráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou...
Židům 11:32...dál? Není dost času, abych vyprávěl o GedeonoviBarákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |