Baltazare

Hledám varianty 'baltazare' [ baltazare (3) baltazar (7) ]. Nalezeno 8 veršù.
Daniel 1:7...dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a...
Daniel 2:26...vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve...
Daniel 4:5...Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů. Vyprávěl jsem...
Daniel 4:6...svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: "Baltazare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá duch...
Daniel 4:15..., král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teďBaltazare, vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého...
Daniel 4:16...v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na...
Daniel 5:12... mágů a jasnovidců. Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip...
Daniel 10:1...roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |