Balaáma

Hledám varianty 'balaáma' [ balaáma ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 22:8...dal." A tak moábští hodnostáři zůstaliBalaáma. Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u...
Numeri 22:37...na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi...
Numeri 22:40...Balák obětoval skot a brav a pozval k hostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak Balák...
Numeri 22:41... kteří ho přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět...
Numeri 23:27... že udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad...
Numeri 23:28... abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou....
Numeri 31:8...Cura, Chura a Rebu - pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i...
Deuteronomium 23:5... Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu, aby proklel....
Deuteronomium 23:6... proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh...
Jozue 13:22...v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova. Hranici synů Rubenových tvořil břeh...
Jozue 24:10...Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás...
Nehemiáš 13:2...s chlebem a vodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v...
2. Petr 2:15...přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |