Bachurimský

Hledám varianty 'bachurimský' [ bachurimský ]. Nalezeny 2 verše.
2. Samuel 23:31...od potoka Gaaš; Abi-albon Arbatský; Azmavet Bachurimský; Eliachba Šaalbonský; Jašenovi synové Jonatan...
1. Letopisů 11:33...od potoka Gaaš; Abiel Arbatský; Azmavet Bachurimský; Eliachba Šaalbonský; synové Hašema Gizonského...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |