Bachurim

Hledám varianty 'bachurim' [ bachurim ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 3:16...muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se...
2. Samuel 16:5...tak laskav!" Když se potom král David blížilBachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova...
2. Samuel 17:18...zatím utekli. Dorazili do domu jednoho mužeBachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se do ....
2. Samuel 19:17...přes Jordán. Také Šimei, syn Gerův, BenjamínecBachurim, si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat...
1. Královská 2:8...u sebe také Šimeiho, syna Gerova, BenjamínceBachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi...

Slova obsahující bachurim: bachurim (5) bachurimský (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |