Baana

Hledám varianty 'baana' [ baana ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 4:2...dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baana a druhý Rechab; byli to synové Rimona Beerotského ze...
2. Samuel 4:5...Mefibošet.) Synové Rimona Beerotského, RechabBaana, se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem...
2. Samuel 4:6... kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli...
1. Královská 4:12...dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dorBaana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý...
1. Královská 4:16...dceru Basemat) spravoval kraj NeftalíBaana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot; Jošafat,...
Nehemiáš 10:28... Chanan, Anan, Maluk, CharimBaana. Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |