Baal zebuba

Hledám varianty 'baal zebuba' [ baaly (11) baalům (7) baalů (3) baalu (2) baalovi (24) baalem (3) baale (1) baala (16) baal (48) | zebuba ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 1:1Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím."
2. Královská 1:2...se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím."...
2. Královská 1:3... není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin:...
2. Královská 1:5Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'"
2. Královská 1:6...Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože...
2. Královská 1:15Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!"
2. Královská 1:16...slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože...

Slova obsahující baal zebuba: baal (48) baala (16) baalat (4) baalaty (1) baale (1) baalem (3) baali (1) baalis (1) baaljada (1) baalmeon (1) baalova (8) baalovi (24) baalovo (2) baalovu (2) baalovy (3) baalových (5) baalovým (3) baalu (2) baalů (3) baalům (7) baalův (11) baaly (11) | belzebuba (1) zebuba (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |