Baašovi

Hledám varianty 'baašovi' [ baašovi ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 16:4...dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře...
1. Královská 16:7... syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův,...
1. Královská 16:12...Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |